Oblastný futbalový zväz Rimavská Sobota

správa č.: 1809. novembra 2011

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 18 (2011-2012) ZO DňA 9. 11. 2011 OBFZ RS _ŠTK,KM - G.Tóth _ * Schvaľujeme výkonnostné tabuľky a tabuľky slušnosti po jesennej časti súťažnéh...


správa č.: 221. júla 2011

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 2 (2011-2012) ZO DňA 21. 7. 2011 OBFZ RS _ŠTK,KM - G.Tóth _ *l.kolo prvej triedy dospelých sa odohrá 6-7. augusta 2011 podľa vylosovania . *I.kolo druhej trie...


správa č.: 114. júla 2011

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 1 (2011-2012) ZO DňA 14. 7. 2011 OBFZ RS _Zo zasadnutie VV 8.7.2011_ *Okrem iných prerokoval v odvolacom konaní odvolanie FK Rimavské Janovce. Na základe odporučen...